Doanh nhân Nguyễn Hoài Nam: Rào cản lớn nhất của tri thức là tư duy ngắn hạn

Doanh nhân Nguyễn Hoài Nam: Rào cản lớn nhất của tri thức là tư duy ngắn hạn

Ông Nguyễn Hoài Nam cho rằng con người luôn hướng tới tri thức tạo ra sự bền vững, tuy nhiên rào cản lớn nhất của việc học hỏi là tư duy và tư tưởng chỉ nhìn vào cái lợi trước mắt.

Chi tiết