Chính sách bảo mật

 • 11:53 14/05/2020

Chính Sách Bảo Mật (“Chính Sách”) dưới đây mô tả cách thức mà Công ty cổ phần TOT Corporation và/hoặc các đơn vị liên kết (gọi chung là “TOT”, “chúng tôi” “của chúng tôi”) thu thập, sử dụng, tiết lộ, lưu trữ và bảo mật thông tin cá nhân của bạn thông qua việc sử dụng ứng dụng và websites  của TOT.

TOT hoàn toàn hiểu rằng thông tin cá nhân của bạn là thuộc về bạn. Vì vậy, chúng tôi luôn coi việc bảo vệ thông tin cá nhân của bạn là ưu tiên hàng đầu.  

Vui lòng đọc kỹ Chính sách bảo mật này để bảo đảm bạn hiểu rõ trình tự xử lý và bảo mật dữ liệu của chúng tôi.

Cảm ơn bạn vì đã quan tâm và ủng hộ chúng tôi.

1. Phạm vi

Áp dụng cho tất cả các khách hàng, hành khách, đại lý, nhà cung cấp, đối tác (như lái xe và các đối tác thương nhân) (gọi chung là “bạn” “của bạn”) có liên quan đến tất cả các loại hình dịch vụ mà TOT cung cấp, có truy cập, cung cấp thông tin cá nhân qua ứng dụng và websites  của TOT, hộp thư điện tử (Email), điện thoại, bằng văn bản và các phương thức hợp pháp khác.

2. Định nghĩa

Trừ khi được định nghĩa khác đi, tất cả các thuật ngữ viết hoa sử dụng trong Chính sách bảo mật này được hiểu như sau:

a. “Website” là trang điện tử do TOT thiết lập để phục vụ một phần hoặc toàn bộ quy trình của hoạt động cung ứng dịch vụ của TOT: Từ trưng bày giới thiệu Dịch vụ đến giao kết hợp đồng, cung ứng dịch vụ, thanh toán và dịch vụ sau bán hàng.

b. “Ứng dụng” (ứng dụng Tài Xế và/hoặc ứng dụng người dùng, tùy trường hợp áp dụng) là ứng dụng di động của Công ty cho phép các thương nhân, tổ chức, cá nhân không phải chủ sở hữu ứng dụng có thể tiến hành một phần hoặc toàn bộ quy trình mua bán hàng hóa, dịch vụ trên đó.

c. “Thông tin cá nhân” là bất kỳ thông tin nào có thể được sử dụng để nhận dạng bạn hoặc dựa vào đó mà bạn được xác định. Điều này bao gồm nhưng không giới hạn ở tên, quốc tịch, số điện thoại, chi tiết thẻ tín dụng và ngân hàng, sở thích cá nhân, địa chỉ email, hình ảnh của bạn, số nhận dạng do chính phủ cấp, dữ liệu sinh trắc học, chủng tộc, ngày sinh, tình trạng hôn nhân, tôn giáo, thông tin sức khỏe, xe và thông tin bảo hiểm.

3. Nội dung

Thu thập thông tin cá nhân

Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân về bạn theo nhiều phương pháp được liệt kê dưới đây. Chúng tôi cũng có thể kết hợp các thông tin cá nhân đã được thu thập với những thông tin cá nhân chúng tôi đang sở hữu.

Bạn cung cấp thông tin cá nhân cho chúng tôi

Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân của bạn khi bạn cung cấp nó một cách tự nguyện cho chúng tôi. Ví dụ, bạn có thể cung cấp thông tin cá nhân của bạn cho chúng tôi khi:

 • Điền vào hồ sơ người dùng hoặc mẫu đăng kí;

 • Cung cấp thông tin để đánh giá việc bạn có đủ điều kiện để cung cấp dịch vụ như là một đối tác tài xế của TOT;;

 • Tương tác với các trang/ kênh mạng xã hội của chúng tôi;

 • Tham gia các cuộc thi hoặc sự kiện do chúng tôi tổ chức;

 • Sử dụng chức năng sinh trắc học để nhận diện cá nhân; và

 • Điền thông tin nhân khẩu trong các cuộc khảo sát.

Khi dịch vụ của chúng tôi được sử dụng

Thông tin cá nhân có thể được thu thập thông qua hoạt động bình thường của ứng dụng, websites , Một số ví dụ như:

 • Vị trí của bạn (để xác định các vị trí đón khách và sự thay đổi chuyến đi bất thường);

 • Phản hồi, xếp hạng và khen ngợi;

 • Thông tin giao dịch (như phương thức thanh toán và khoảng cách di chuyển);

 • Thông tin về cách bạn tương tác với ứng dụng, Website của chúng tôi (như các tính năng được sử dụng và nội dung được xem);

 • Thông tin thiết bị (như thông số phần cứng và số sê-ri, địa chỉ IP, tên tệp và phiên bản và nhận dạng quảng cáo); và

 • Thông tin cá nhân bạn nhập trong tin nhắn khi bạn sử dụng tính năng giao tiếp trong ứng dụng của chúng tôi.

Từ các nguồn khác

Khi chúng tôi thu thập thông tin cá nhân từ các nguồn khác, chúng tôi đảm bảo rằng dữ liệu đó được chuyển đến chúng tôi phù hợp theo luật pháp hiện hành. Những nguồn này bao gồm:

 • Từ các chương trình giới thiệu;

 • Từ các đối tác kinh doanh của chúng tôi, chẳng hạn như các đối tác vận tải, nhà cung cấp dịch vụ thanh toán, đối tác dịch vụ gọi xe và đối tác vận chuyển;

 • Nhà cung cấp bảo hiểm và tài chính;

 • Dữ liệu công khai có sẵn;

 • Nguồn dữ liệu chính phủ;

 • Khi người dùng của chúng tôi thêm bạn làm người liên lạc khẩn cấp; và

 • Nhà cung cấp dịch vụ tiếp thị hoặc đối tác.

Thông tin cá nhân về đối tác tài xế

Nếu bạn là đối tác tài xế, chúng tôi có thể thu thập:

 • Dữ liệu cơ học (như tốc độ, gia tốc và thông số phanh của bạn);

 • Thông tin thiết bị (như dữ liệu gia tốc, vị trí GPS, số IMEI của bạn và tên của các ứng dụng bạn đã cài đặt trên thiết bị của mình); và

 • Thông tin đăng ký xe của bạn.

Thông tin cá nhân nhạy cảm

Một số thông tin mà chúng tôi thu thập là nhạy cảm theo đặc tính tự nhiên. Điều này bao gồm thông tin như số CMND/ số thẻ căn cước công dân, chủng tộc, tình trạng hôn nhân và sức khỏe hoặc niềm tin tôn giáo của bạn Chúng tôi chỉ thu thập thông tin này khi cần thiết để tuân thủ các yêu cầu pháp lý hoặc quy định pháp luật.

Camera trong xe

Một số đối tác của TOT có thể lắp đặt camera cá nhân trên xe cho mục đích riêng của họ (bao gồm cả mục đích an toàn và an ninh). Việc sử dụng các camera trên xe như vậy không được TOT chứng thực hay cấm. Việc thu thập, sử dụng và tiết lộ Dữ liệu cá nhân thu được từ camera trên xe cá nhân là trách nhiệm của đối tác liên quan. Vui lòng kiểm tra với đối tác có liên quan nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào về việc họ sử dụng camera cá nhân trên xe.

Thông tin cá nhân của trẻ vị thành niên

Là cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp, vui lòng không cho phép trẻ vị thành niên gửi thông tin cá nhân cho TOT. Trong trường hợp thông tin cá nhân của trẻ vị thành niên được tiết lộ cho TOT, bạn theo đó chấp thuận việc xử lý thông tin cá nhân của trẻ vị thành niên, chấp nhận và đồng ý chịu ràng buộc theo Chính Sách này và chịu trách nhiệm đối với các hành động của trẻ vị thành niên do mình giám hộ hợp pháp.

Khi bạn cung cấp thông tin cá nhân của một người khác cho chúng tôi

Trong một số trường hợp, bạn có thể cung cấp thông tin cá nhân của các cá nhân khác (như vợ/ chồng, thành viên gia đình hoặc bạn bè) cho chúng tôi. Ví dụ, bạn có thể thêm họ như người liên hệ khẩn cấp của bạn. Nếu bạn cung cấp cho chúng tôi thông tin cá nhân của họ, bạn cam đoan và bảo đảm rằng bạn có và đã có được sự chấp thuận của họ để thông tin cá nhân của họ được thu thập, sử dụng và tiết lộ như quy định trong Chính Sách này.

Sử dụng thông tin cá nhân

TOT có thể sử dụng, kết hợp và xử lý thông tin cá nhân của bạn cho các mục đích sau (“Mục Đích”).

Cung cấp dịch vụ và các tính năng

Thông tin cá nhân của bạn sẽ được sử dụng để cung cấp, cá nhân hóa, duy trì và cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi. Điều này bao gồm sử dụng thông tin cá nhân của bạn để:

 • Cung cấp cho bạn dịch vụ xuyên suốt các lĩnh vực kinh doanh khác nhau của chúng tôi;

 • Kích hoạt bạn để cung cấp dịch vụ;

 • Tạo mới, quản trị và cập nhật tài khoản của bạn;

 • Xác minh danh tính của bạn;

 • Xác nhận chuyến xe của bạn và thực hiện các khoản thanh toán;

 • Đề xuất, có được, cung cấp hoặc tạo điều kiện cho các giải pháp bảo hiểm hoặc tài chính;

 • Theo dõi lộ trình chuyến đi của bạn và phát hiện các sự thay đổi chuyến đi bất thường;

 • Kích hoạt các tính năng cá nhân hóa ứng dụng của bạn, chẳng hạn như danh sách các địa điểm yêu thích và các điểm đến trước đó;

 • Thực hiện các hoạt động nội bộ cần thiết để cung cấp dịch vụ, bao gồm khắc phục các lỗi phần mềm và sự cố vận hành, tiến hành phân tích dữ liệu, thử nghiệm và nghiên cứu, giám sát và phân tích xu hướng sử dụng và hoạt động;

 • Bảo vệ tính bảo mật hoặc tính toàn vẹn của dịch vụ và mọi phương tiện hoặc thiết bị được sử dụng để cung cấp dịch vụ;

 • Xử lý và quản lý phần thưởng của bạn;

 • Cho phép liên lạc giữa những người dùng của chúng tôi;

 • Xử lý, quản lý hoặc xác minh ứng dụng của bạn để đăng ký với TOT và cung cấp cho bạn những lợi ích đăng ký cho người dùng;

 • Cho phép các đối tác của chúng tôi quản lý và phân bổ nguồn lực.

An toàn và bảo mật

Chúng tôi sử dụng thông tin của bạn để đảm bảo an toàn và an ninh cho các dịch vụ của chúng tôi và cho tất cả người dùng. Điều này bao gồm:

 • Sàng lọc tài xế và đối tác giao hàng trước khi cho phép họ sử dụng Dịch Vụ của chúng tôi;

 • Xác định hành vi lái xe không an toàn như tốc độ nhanh, phanh gấp và tăng tốc và cung cấp phản hồi cá nhân cho các đối tác lái xe;

 • Xác minh danh tính của bạn khi bạn đăng nhập vào TOT;

 • Sử dụng thiết bị, vị trí, hồ sơ, cách sử dụng và dữ liệu cá nhận khác để ngăn chặn, phát hiện và chống lại các hoạt động gian lận hoặc không an toàn;

 • Chia sẻ vị trí và thông tin chi tiết của tài xế và hành khách khi nút khẩn cấp hoặc tính năng “chia sẻ chuyến đi của tôi” được kích hoạt;

 • Giám sát việc tuân thủ các điều khoản và điều kiện, chính sách của chúng tôi và Quy tắc ứng xử của tài xế; 

 • Phát hiện, ngăn chặn và truy tố tội phạm.

Hỗ trợ khách hàng

Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân để giải quyết các vấn đề hỗ trợ khách hàng. Ví dụ, chúng tôi có thể:

 • Điều tra và chỉ ra các vấn đề cần quan tâm;

 • Theo dõi và cải thiện cách phản hồi từ bộ phận hỗ trợ khách hàng của chúng tôi;

 • Trả lời các câu hỏi, ý kiến và phản hồi; 

 • Thông báo cho bạn về các bước thực hiện để giải quyết các vấn đề hỗ trợ khách hàng.

Nghiên cứu phát triển và bảo mật

Chúng tôi có thể sử dụng thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập để thử nghiệm, nghiên cứu, phân tích và phát triển sản phẩm. Điều này cho phép chúng tôi hiểu và phân tích nhu cầu và sở thích của bạn, bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn, cải thiện và tăng cường an toàn và bảo mật cho các dịch vụ của chúng tôi, phát triển các tính năng, sản phẩm và dịch vụ mới và tạo điều kiện cho các giải pháp tài chính và bảo hiểm.

Mục đích pháp lý

Chúng tôi có thể sử dụng thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập để điều tra và giải quyết khiếu nại hoặc tranh chấp hoặc khi được cho phép hoặc yêu cầu theo pháp luật áp dụng.

Chúng tôi cũng có thể sử dụng thông tin cá nhân của bạn khi chúng tôi được yêu cầu, được tư vấn, đề nghị, đòi hỏi hoặc thỉnh cầu làm như vậy bởi các cố vấn pháp lý của chúng tôi hoặc bất kỳ quy định pháp luật, văn bản dưới luật, thuộc về chính phủ hay các cơ quan có thẩm quyền tại địa phương hoặc nước ngoài.

Ví dụ: chúng tôi có thể sử dụng thông tin cá nhân của bạn để:

 • Tuân thủ các lệnh của tòa án hoặc các yêu cầu pháp lý, thuộc về chính phủ hoặc quy định khác;

 • Thực thi điều khoản dịch vụ của chúng tôi hoặc các thỏa thuận khác; 

 • Bảo vệ quyền hoặc tài sản của chúng tôi trong trường hợp khiếu nại hoặc tranh chấp.

Chúng tôi cũng có thể sử dụng thông tin cá nhân của bạn liên quan đến việc sáp nhập, mua lại, liên doanh, bán tài sản công ty, hợp nhất, tái cấu trúc, tài chính, giao dịch tài sản kinh doanh hoặc mua lại tất cả hoặc một phần hoạt động kinh doanh của chúng tôi bởi một công ty khác.

Tiếp thị và quảng bá

Chúng tôi có thể sử dụng thông tin cá nhân của bạn để tiếp thị cho TOT và các nhà tài trợ đối tác TOT, và các nhà quảng cáo sản phẩm, dịch vụ, sự kiện hoặc chương trình khuyến mại. Ví dụ, chúng tôi có thể:

 • Gửi cho bạn thông báo, bản tin, cập nhật, thư điện tử, tài liệu quảng cáo, đặc quyền, lời chúc mừng lễ hội; và

 • Thông báo, mời và quản lý sự tham gia của bạn vào các sự kiện hoặc hoạt động của chúng tôi;

Chúng tôi có thể liên lạc tiếp thị như vậy với bạn qua bưu điện, cuộc gọi điện thoại, dịch vụ tin nhắn ngắn, dịch vụ nhắn tin trực tuyến, thông báo tay và qua email.

Nếu bạn muốn hủy đăng ký xử lý thông tin cá nhân cho mục đích tiếp thị và khuyến mại, vui lòng nhấp vào liên kết hủy đăng ký trong email hoặc tin nhắn có liên quan. Ngoài ra, bạn cũng có thể cập nhật tùy chọn của mình trong phần cài đặt ứng dụng.

Tiết lộ thông tin cá nhân

Chúng tôi cần chia sẻ thông tin cá nhân với các bên khác nhau cho các Mục Đích. Các bên này bao gồm:

Người dùng khác

Ví dụ: nếu bạn là hành khách, chúng tôi có thể chia sẻ địa điểm đón và trả khách của bạn với tài xế.

Nếu bạn là tài xế, chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với hành khách bao gồm tên và ảnh của bạn; thông tin xe của bạn, loại xe, biển số, vị trí và mức đánh giá trung bình.

Với bên thứ ba

Ví dụ: chúng tôi có thể chia sẻ vị trí và tên của tài xế với các bên thứ ba khi hành khách sử dụng tính năng Chia sẻ Chuyến đi Của tôi hoặc kích hoạt nút khẩn cấp.

Với các đối tác TOT  theo yêu cầu của bạn

Ví dụ: nếu bạn yêu cầu một dịch vụ thông qua đối tác TOT hoặc sử dụng chương trình khuyến mại do đối tác TOT cung cấp, TOT có thể chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với các đối tác đó. Các đối tác của chúng tôi bao gồm các đối tác tích hợp với ứng dụng của chúng tôi hoặc ứng dụng của chúng tôi tích hợp với hệ thống của đối tác, đối tác dịch vụ vận chuyển hoặc các đối tác kinh doanh mà TOT hợp tác để cung cấp chương trình khuyến mại, các dịch vụ cạnh tranh hoặc dịch vụ đặc biệt khác.

Với chủ sở hữu tài khoản TOT mà bạn có thể sử dụng

Ví dụ: người sử dụng lao động của bạn có thể nhận dữ liệu chuyến đi khi bạn sử dụng tài khoản TOT for Business của người sử dụng lao động.

Với các nhà cung cấp dịch vụ và đối tác kinh doanh của TOT

Chúng tôi có thể cung cấp thông tin cá nhân cho các nhà cung cấp, chuyên gia tư vấn, đối tác tiếp thị, công ty nghiên cứu và nhà cung cấp dịch vụ hoặc đối tác kinh doanh khác. Điều này bao gồm:

 • Bộ phận xử lý thanh toán và bộ phận hỗ trợ;

 • Kiểm tra lý lịch và các nhà cung cấp dịch vụ chống rửa tiền;

 • Nhà cung cấp lưu trữ đám mây;

 • Đối tác tiếp thị và nhà cung cấp nền tảng tiếp thị;

 • Nhà cung cấp phân tích dữ liệu;

 • Các đối tác nghiên cứu, bao gồm cả những người thực hiện khảo sát hoặc dự án nghiên cứu hợp tác với TOT hoặc thay mặt TOT;

 • Các đối tác thương nhân và vận tải;

 • Đối tác bảo hiểm và tài chính; và

 • Đối tác giải pháp xe, nhà cung cấp hoặc nhà cung cấp xe của bên thứ ba.

Với các cố vấn pháp lý của chúng tôi và các cơ quan chính phủ

Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với các cố vấn pháp lý, các quan chức thực thi pháp luật, cơ quan chính phủ và các bên thứ ba khác.

Lưu trữ thông tin cá nhân

Thời gian lưu trữ thông tin cá nhân

Thông tin cá nhân của bạn sẽ chỉ được lưu trữ trong thời gian cần thiết để hoàn thành mục đích của việc thu thập thông tin cá nhân, hoặc trong thời gian việc lưu trữ đó được yêu cầu hay cho phép theo luật áp dụng. Chúng tôi sẽ chấm dứt lưu trữ thông tin cá nhân, hoặc xóa bỏ phương thức qua đó thông tin cá nhân có thể được liên kết với bạn theo tư cách cá nhân, ngay khi có cơ sở khi cho rằng việc lưu trữ thông tin cá nhân không còn phục vụ cho mục đích của việc thu thập thông tin cá nhân và việc lưu trữ không còn cần thiết cho các mục đích pháp lý hoặc kinh doanh.

Nơi lưu trữ thông tin cá nhân

Thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập từ bạn có thể được lưu trữ tại, chuyển giao cho, hoặc xử lý bởi các bên cung cấp dịch vụ thứ ba. Chúng tôi sẽ nỗ lực tối đa trong phạm vi hợp lý để bảo đảm rằng tất cả các bên cung cấp dịch vụ thứ ba đó thực hiện mức độ bảo mật tương đương với các cam kết của chúng tôi theo Chính Sách Bảo Mật này.

Bên thứ ba lưu trữ thông tin cá nhân

Xin lưu ý rằng vẫn có khả năng một số thông tin cá nhân của bạn có thể được một bên khác lưu trữ (tức là nhà cung cấp dịch vụ vận tải (nếu bạn là người dùng), hoặc người dùng (nếu bạn là nhà cung cấp dịch vụ vận tải) theo một số phương thức (ví dụ, bằng cách chụp màn hình). Thông tin được chuyển tiếp thông qua giao tiếp giữa người dùng và nhà cung cấp dịch vụ vận tải không được thực hiện thông qua việc sử dụng ứng dụng (ví dụ, qua điện thoại, nhắn tin di động hoặc các phương thức liên lạc khác) cũng có thể được giữ lại theo một số phương thức. Chúng tôi không cho phép việc lưu giữ thông tin cá nhân bằng các phương thức như vậy và chúng tôi không có trách nhiệm nào với bạn về vấn đề này. Trong phạm vi tối đa được luật áp dụng cho phép, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ trường hợp lưu trữ nào như vậy đối với thông tin cá nhân của bạn. Bạn đồng ý bồi thường, biện hộ và miễn trừ cho chúng tôi, các viên chức, giám đốc, nhân viên, đại lý, nhà cung cấp, nhà thầu và đơn vị liên kết của chúng tôi khỏi và đối với bất kỳ và tất cả yêu cầu thanh toán, tổn thất, nợ phải trả, chi phí, tiền bồi thường thiệt hại và phí tổn (bao gồm nhưng không giới hạn phí tổn và chi phí pháp lý trên cơ sở bồi thường toàn bộ) phát sinh trực tiếp hay gián tiếp từ mọi trường hợp lưu giữ trái phép thông tin cá nhân của bạn.

Bảo mật thông tin cá nhân

Việc bảo mật của thông tin cá nhân của bạn là vô cùng quan trọng đối với chúng tôi. Chúng tôi sẽ cố gắng tối đa hợp lý để bảo vệ và bảo mật thông tin cá nhân của bạn đối với việc truy cập, thu thập, sử dụng hoặc tiết lộ bởi những người không có thẩm quyền và đối với việc xử lý bất hợp pháp, sự thất thoát, tiêu hủy và thiệt hại vô tình hoặc những rủi ro tương tự. Tuy nhiên, việc truyền tải thông tin thông qua Internet không hoàn toàn an toàn. Mặc dù chúng tôi sẽ nỗ lực tối đa để bảo vệ và bảo mật thông tin cá nhân của bạn, bạn xác nhận rằng chúng tôi không thể bảo đảm tính toàn vẹn và chính xác của bất kỳ thông tin cá nhân nào mà bạn truyền tải thông qua Internet, cũng như không bảo đảm rằng thông tin cá nhân đó sẽ không bị chặn, truy cập, tiết lộ, thay đổi hoặc tiêu hủy bởi các bên thứ ba không có thẩm quyền, do các yếu tố ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi. Bạn có trách nhiệm bảo mật thông tin về Tài Khoản của mình và bạn không được chia sẻ mật khẩu của bạn với bất kỳ ai và bạn phải luôn luôn duy trì bảo mật cho thiết bị di động mà bạn sử dụng.

Cookies

TOT  và các bên thứ ba mà chúng tôi hợp tác, có thể sẽ sử dụng cookies, web beacon, web tag, web script, các dữ liệu chia sẻ như HTML5 và Flash (còn có thể được gọi là “flash cookies”), công cụ định danh quảng cáo (bao gồm công cụ định danh di động như Apple’s IDFA hoặc Google Advertising ID) và các công nghệ tương tự (theo đây được gọi chung là “Cookies”) có liên quan đến việc sử dụng các Trang Web và ứng dụng của bạn. Cookies có thể chứa đựng các công cụ định danh độc nhất và trú tại, ngoài các nơi khác, máy tính hoặc thiết bị di động của bạn, trong email mà chúng tôi gửi cho bạn, và trên các trang web của chúng tôi. Cookies có thể truyền tải thông tin cá nhân về bạn và việc sử dụng dịch vụ của bạn, chẳng hạn như loại trình duyệt web của bạn, tìm kiếm yêu thích, địa chỉ IP, dữ liệu có liên quan đến quảng cáo mà được trình chiếu cho bạn hoặc được bạn bấm vào, và ngày giờ sử dụng của bạn. Cookies có thể được lưu trữ trong từng phần cụ thể.

TOT có thể cho phép các bên thứ ba sử dụng Cookies trên websites  và ứng dụng để thu thập cùng loại thông tin cá nhân cho cùng mục đích mà TOT tự làm. Các bên thứ ba có thể liên kết thông tin cá nhân họ thu thập với thông tin cá nhân khác mà họ có về bạn từ các nguồn khác. Chúng tôi không cần thiết có quyền truy cập hoặc kiểm soát Cookies họ sử dụng.

Ngoài ra, chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân không thể nhận dạng cá nhân với các bên thứ ba, chẳng hạn như dữ liệu vị trí, số nhận dạng quảng cáo hoặc hàm mật mã của số nhận dạng tài khoản chung (như địa chỉ email), để tạo điều kiện hiển thị quảng cáo.

Nếu bạn không muốn thông tin cá nhân của mình được thu thập thông qua Cookies trên websites , bạn có thể tắt cookie bằng cách điều chỉnh cài đặt trình duyệt internet để tắt, chặn hoặc ngừng hoạt động cookie, bằng cách xóa lịch sử duyệt web và xóa bộ nhớ cache khỏi trình duyệt internet của bạn. Bạn cũng có thể giới hạn việc chia sẻ của chúng tôi về một số thông tin cá nhân này thông qua cài đặt thiết bị di động của bạn hoặc bằng cách gửi thông tin chi tiết của bạn tại đây.

4. Điều khoản

Thời gian hiệu lực

Chính sách này có giá trị hiệu lực thi hành kể từ ngày ban hành.

Sửa đổi và cập nhật

Chúng tôi có quyền xem xét lại và sửa đổi Chính Sách Bảo Mật này theo toàn quyền quyết định của chúng tôi vào từng thời điểm để bảo đảm rằng Chính Sách Bảo Mật này phù hợp với sự phát triển của chúng tôi trong tương lai và/hoặc các thay đổi về các yêu cầu pháp lý hoặc quản lý. Nếu chúng tôi quyết định sửa đổi Chính Sách Bảo Mật này, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về bất kỳ sửa đổi nào như vậy bằng thông báo chung được công bố trên ứng dụng và/hoặc websites , hoặc gửi vào địa chỉ email của bạn nêu trong Tài Khoản của bạn. Bạn đồng ý rằng bạn có trách nhiệm thường xuyên xem lại Chính Sách Bảo Mật này để biết thông tin mới nhất về trình tự xử lý dữ liệu và bảo vệ dữ liệu của chúng tôi.  Bằng cách tiếp tục sử dụng ứng dụng, Website của TOT hoặc tiếp tục liên lạc hoặc tham gia với TOT sau khi có các sửa đổi, cập nhật hoặc điều chỉnh chính sách này, bạn biểu thị sự chấp nhận các sửa đổi, cập nhật hoặc điều chỉnh đó.

Ngôn ngữ

Nếu có bất kỳ khác biệt nào giữa bản tiếng Anh và tiếng Việt của Chính Sách Bảo Mật này, bản tiếng Việt sẽ được ưu tiên áp dụng.

Xác nhận và Chấp thuận

Bằng việc chấp thuận Chính Sách Bảo Mật này, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu rõ Chính Sách Bảo Mật này và bạn chấp thuận tất cả các điều khoản của Chính Sách Bảo Mật này. Cụ thể là bạn đồng ý và chấp thuận cho chúng tôi thu thập, sử dụng, tiết lộ, lưu trữ, hoặc xử lý bằng cách khác thông tin cá nhân của bạn phù hợp với Chính Sách Bảo Mật này.

Trong trường hợp bạn cung cấp cho chúng tôi thông tin cá nhân liên quan đến các cá nhân khác (ví dụ, thông tin cá nhận liên quan đến vợ/chồng, thành viên gia đình hoặc bạn bè của bạn), bạn tuyên bố và bảo đảm rằng bạn đã có được sự chấp thuận của cá nhân đó về, và thay mặt cho cá nhân đó, đồng ý với việc chúng tôi thu thập, sử dụng, tiết lộ và xử lý thông tin cá nhân của những cá nhân đó.

Liên lạc với TOT

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về Chính Sách Bảo Mật này hoặc bạn muốn có quyền truy cập và/hoặc chỉnh sửa thông tin cá nhận của bạn, vui lòng liên hệ nhân viên quản lý dữ liệu của chúng tôi tại văn phòng Công ty hoặc qua email support@totgourp.vn