NODEJS VÀ GOLANG, NÊN LỰA CHỌN NỀN TẢNG NÀO CHO DỰ ÁN CỦA BẠN?

NODEJS VÀ GOLANG, NÊN LỰA CHỌN NỀN TẢNG NÀO CHO DỰ ÁN CỦA BẠN?

Việc xây dựng một ứng dụng web hoặc mobile app là một thách thức lớn cho một công ty. Trong đó lựa chọn một nền tảng hoặc công nghệ sao cho phù hợp với dự án là một điều rất khó khăn đối với người trưởng dự án.

Chi tiết
Xây dựng hệ sinh thái đại học đổi mới, sáng tạo trong bối cảnh Cách mạng công nghệ 4.0

Xây dựng hệ sinh thái đại học đổi mới, sáng tạo trong bối cảnh Cách mạng công nghệ 4.0

Ngày 30/11, Trường ĐH Nguyễn Tất Thành đã tổ chức Hội thảo “Hệ sinh thái Đại học đổi mới sáng tạo trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp

Chi tiết