Ứng dụng camera gắn trên người để nhận diện tội phạm

Ứng dụng camera gắn trên người để nhận diện tội phạm

Thiết bị này sử dụng phần mềm nhận diện khuôn mặt tiên tiến, cho phép nhận diện tội phạm nhanh chóng từ đám đông...

Chi tiết