Quy chế hoạt động

Quy chế hoạt động

Ứng dụng TOT là ứng dụng di động cung cấp dịch vụ gọi xe trong ngành giao thông vận tải, do Công ty Cổ phần TOT Corporation thực hiện hoạt động vận hành

Chi tiết
Chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật

Chính Sách Bảo Mật mô tả cách thức mà Công ty cổ phần TOT Corporation và/hoặc các đơn vị liên kết thu thập, sử dụng, tiết lộ, lưu trữ và bảo mật thông tin cá nhân của bạn thông qua việc sử dụng ứng dụng và website của TOT.

Chi tiết
Điều khoản người dùng

Điều khoản người dùng

Vui lòng đọc kỹ các điều khoản sử dụng này. Đây là thỏa thuận điện tử và bằng việc đăng ký hoặc sử dụng bất kỳ phần nào của hệ thống, có nghĩa là, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc, hiểu, chấp nhận và đồng ý với các điều khoản sử dụng này và sẽ chịu trách nhiệm trước các điều khoản bạn đã đồng ý.

Chi tiết