Điều khoản và Điều kiện của Tài xế

 • 15:37 23/03/2020
Chia sẻ:

1. Lời mở đầu

Vui lòng đọc kỹ các điều khoản sử dụng này. các điều khoản và điều kiện được quy định dưới đây (gọi chung là “Các Điều khoản và Điều kiện” hoặc “Hợp đồng”) cấu thành một thỏa thuận pháp lý giữa đối tác tài xế ("đối tác") và Công ty Cổ Phần TOT Corporation (Mã số Doanh nghiệp 0314483566) (“Công ty”). Bằng việc đăng ký, tải về, cài đặt  hoặc sử dụng bất kỳ phần mềm liên kết nào do Công ty cung cấp, đối tác xác nhận rằng đối tác đã đọc, hiểu, chấp nhận và chịu sự ràng buộc với các điều khoản và điều kiện, được quy định trong mẫu đơn Đăng ký của tài xế và Bộ quy tắc ứng xử đi kèm, cũng như bất kỳ sửa đổi và bổ sung nào đối với các điều khoản và điều kiện được công bố tại từng thời điểm thông qua ứng dụng. Đồng thời cũng có nghĩa rằng, đối tác cũng đồng ý với các cam đoan mà đối tác đưa ra dưới đây. Nếu đối tác không đồng ý hoặc không thuộc phạm vi điều chỉnh của Các Điều khoản và Điều kiện và muốn ngừng sử dụng dịch vụ, vui lòng không tiếp tục sử dụng ứng dụng mà Công ty TOT cung cấp.

Công ty cung cấp thông tin và phương thức để các nhà cung cấp dịch vụ vận tải, tài xế và người điều khiển phương tiện lên lịch trình, thu thập và thiết lập liên hệ với hành khách hoặc khách hàng, nhưng không cung cấp các dịch vụ vận tải hoặc hoạt động vận tải dưới bất kỳ hình thức nào, như với tư cách là người điều khiển taxi hoặc điều hành hãng vận tải và không chịu bất kỳ trách nhiệm hay nghĩa vụ pháp lý nào, đối với bất kỳ dịch vụ vận tải do đối tác cung cấp cho hành khách hoặc khách hàng.

Công ty bảo lưu quyền điều chỉnh, thay đổi hoặc sửa đổi các điều khoản và điều kiện của Hợp đồng này, cũng như các chính sách của Công ty liên quan đến ứng dụng, tại bất cứ thời điểm nào mà Công ty cho là phù hợp. Những điều chỉnh, thay đổi hoặc sửa đổi các điều khoản và điều kiện hoặc các chính sách có liên quan đến ứng dụng, sẽ có hiệu lực ngay khi phiên bản cập nhật được đăng tải trên các chợ ứng dụng của hệ điều hành IOS/ Android. Đối tác xác nhận rằng đối tác phải có trách nhiệm thường xuyên kiểm tra Hợp đồng này, cũng như có trách nhiệm với việc tiếp tục sử dụng ứng dụng, sau khi có thay đổi, bất kể là đối tác đã xem xét hay chưa, vẫn cấu thành việc đối tác đã chấp thuận và đồng ý đối với những thay đổi đó.

Phần mềm và ứng dụng do Công ty cung cấp, nhằm tạo điều kiện cho đối tác (với tư cách một nhà cung cấp dịch vụ vận tải) cung cấp các dịch vụ vận tải cho hành khách hoặc khách hàng của đối tác. Công ty không có trách nhiệm hay nghĩa vụ pháp lý đối với các hành vi hoặc các sai sót của bất kỳ dịch vụ nào, do đối tác cung cấp cho hành khách của đối tác, và bất kỳ hành động phi pháp nào do đối tác thực hiện. Tại mọi thời điểm, đối tác không được tự nhận hoặc khiến bất kỳ ai khác hiểu lầm rằng đối tác là một đại diện, người lao động hoặc nhân sự của Công ty và các dịch vụ do đối tác cung cấp không được coi là dịch vụ của Công ty, theo bất kỳ cách nào.

Đối tác không được phép quảng bá các ứng dụng của các đối thủ cạnh tranh, đưa ra các hình thức khuyến mãi, chiết khấu và đề xuất bất kỳ hình thức giảm giá nào cho hành khách hoặc khách hàng.

2. Cam Đoan và Bảo Đảm

Bằng việc sử dụng ứng dụng, đối tác cam đoan và bảo đảm rằng đối tác có đầy đủ quyền hợp pháp để chấp thuận và đồng ý với các điều khoản và điều kiện, có nghĩa là đối tác phải từ đủ mười tám (viết tắt là 18) tuổi trở lên và không mất năng lực, khó khăn hay hạn chế về hành vi. Ứng dụng không dành cho người dưới 18 tuổi hay những đối tượng bị ngăn cấm tham gia vào một thỏa thuận mang tính Hợp đồng vì bất kỳ lý do nào. Bằng việc sử dụng ứng dụng, đối tác cam đoan và bảo đảm thêm rằng đối tác có quyền, quyền hạn và năng lực để sử dụng và tuân theo các điều khoản và điều kiện. Đối tác cũng đồng thời xác nhận rằng tất cả những thông tin đối tác cung cấp là đúng và chính xác. Việc đối tác sử dụng ứng dụng là để phục vụ riêng cho cá nhân đối tác. Đối tác cam kết không ủy quyền cho người khác sử dụng danh tính hoặc tư cách người dùng của mình, cũng như không được chuyển giao hoặc chuyển nhượng tài khoản người dùng của đối tác cho bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức khác. Khi sử dụng ứng dụng, đối tác đồng ý tuân thủ tất cả các luật áp dụng tại quốc gia của mình.

Đối tác chỉ có thể tiếp cận ứng dụng theo các phương thức được cho phép và hợp pháp. đối tác có trách nhiệm kiểm tra và đảm bảo rằng đối tác tải đúng ứng dụng dành cho thiết bị của đối tác. Công ty không chịu trách nhiệm đối với việc đối tác không có một điện thoại thông minh tương thích. 

Công ty bảo lưu quyền chấm dứt Hợp đồng này trong trường hợp đối tác sử dụng ứng dụng trên một thiết bị không tương thích hay không được cho phép hoặc sử dụng vì mục đích khác với mục đích sử dụng dự kiến của ứng dụng.

Bằng việc sử dụng ứng dụng, đối tác cam đoan, bảo đảm, cam kết và đồng ý rằng:

 • Đối tác có giấy phép lái xe hợp lệ và được phép điều khiển xe cơ giới, cũng như có tất cả các giấy phép và quyền hạn thích hợp, để cho thuê vận tải cho các bên thứ ba trong lãnh thổ nơi đối tác sử dụng ứng dụng;

 • Đối tác sở hữu hoặc có quyền hạn hợp pháp để điều khiển phương tiện, mà đối tác sử dụng khi nhận hành khách hoặc khách hàng, và phương tiện đó đang trong tình trạng vận hành tốt, đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn trong ngành đối với các phương tiện cùng loại;

 • Đối tác có một Hợp đồng bảo hiểm hợp lệ (có khoản tiền chi trả theo tiêu chuẩn ngành) cho việc điều khiển xe khách/xe cơ giới và/hoặc bảo hiểm kinh doanh để chi trả cho bất kỳ tổn thất nào, có thể lường trước liên quan đến hoạt động cung cấp dịch vụ vận tải hành khách/taxi;

 • Đối tác sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm đối với mọi khiếu nại, phán quyết và nghĩa vụ pháp lý phát sinh từ tai nạn, tổn thất hay thiệt hại cho điều khiển xe khách/xe cơ giới phục vụ hành khách hoặc khách hàng, nhưng không giới hạn ở thương tích cá nhân, tử vong, tổn thất toàn bộ và thiệt hại về tài sản do hoặc bị cáo buộc là do hoạt động cung cấp dịch vụ vận tải hành khách/taxi và/hoặc xe khách/xe cơ giới bằng bất cứ cách thức nào;

 • Đối tác phải tuân thủ mọi pháp luật liên quan đến hoạt động cung cấp dịch vụ vận tải khách hàng/hành khách/taxi của nước sở tại, và tự chịu trách nhiệm đối với bất kỳ hành vi vi phạm pháp luật của nước sở tại;

 • Đối tác chỉ sử dụng ứng dụng cho các mục đích hợp pháp;

 • Đối tác chỉ sử dụng ứng dụng phù hợp với mục đích dự kiến của ứng dụng;

 • Đối tác không được phép sử dụng ứng dụng để gửi hoặc lưu trữ bất kỳ tài liệu bất hợp pháp nào hoặc dùng để phục vụ các mục đích lừa đảo;

 • Đối tác sẽ không sử dụng ứng dụng và/hoặc phần mềm để làm phiền, quấy rối, quấy nhiễu hoặc thực hiện đặt sử dụng dịch vụ giả mạo;

 • Đối tác sẽ không sử dụng dịch vụ, ứng dụng và/hoặc phần mềm vì mục đích nào khác ngoài mục đích sử dụng dịch vụ;

 • Đối tác sẽ không liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ vận tải bên thứ ba; vì mục đích nào khác ngoài mục đích sử dụng dịch vụ;

 • Đối tác sẽ không làm ảnh hưởng xấu đến hoạt động bình thường của mạng lưới;

 • Đối tác sẽ không nỗ lực làm tổn hại đến dịch vụ, ứng dụng và/hoặc phần mềm dưới bất kỳ hình thức nào;

 • Đối tác sẽ không sao chép, hoặc phân phối ứng dụng, phần mềm hoặc nội dung khác mà không có sự cho phép đối tác văn đối tác của Công ty;

 • Đối tác sẽ chỉ sử dụng phần mềm và/hoặc ứng dụng cho riêng đối tác và sẽ không đối tác lại cho một bên thứ ba;

 • Đối tác sẽ bảo toàn và bảo mật mật khẩu tài khoản của mình hoặc bất kỳ phương thức nhận dạng nào mà chúng tôi cung cấp để đối tác tiếp cận sử dụng dịch vụ;

 • Đối tác sẽ cung cấp cho chúng tôi bất kỳ đối tác chứng về nhận dạng nào mà chúng tôi có thể đề nghị hoặc yêu cầu một cách hợp lý;

 • Đối tác đồng ý cung cấp thông tin chính xác, cập nhật và đầy đủ cần thiết để sử dụng dịch vụ và có trách nhiệm duy trì và cập nhật thông tin của đối tác một cách kịp thời để đảm bảo rằng các thông tin này luôn chính xác, cập nhật và đầy đủ vào mọi thời điểm trong thời hạn của Hợp đồng. đối tác đồng ý rằng Công ty có thể tin cậy vào tính chính xác, cập nhật và đầy đủ của các thông tin mà đối tác cung cấp. Đối tác xác nhận rằng nếu các thông tin về đối tác là không đúng, không chính xác, không cập nhật hoặc không đầy đủ trên bất kỳ phương diện nào thì Công ty có quyền, nhưng không có nghĩa vụ, chấm dứt Hợp đồng này và chấm dứt việc cho đối tác sử dụng dịch vụ bất kỳ lúc nào cho dù có hay không có thông báo;

 • Đối tác sẽ chỉ sử dụng một điểm truy cập hoặc tài khoản dữ liệu (AP) mà đối tác được phép sử dụng;

 • Đối tác sẽ không sử dụng bất kỳ phương tiện nào để lừa đảo Công ty hoặc làm giàu cho đối tác thân, đối tác bất kỳ hình thức nào, cho dù mang tính chất lừa đảo hay tính chất khác, dù có hay không thông qua bất kỳ sự kiện, hoạt động quảng cáo hoặc chiến dịch nào do Công ty tiến hành để khuyến khích tài khoản mới hoặc việc sử dụng Dịch vụ bởi các hành khách mới hoặc hành khách hiện tại;

 • Đối tác ý thức rõ ràng khi phản hồi các yêu cầu của hành khách hoặc khách hàng về các dịch vụ vận tải, mức cước viễn thông tiêu chuẩn sẽ được áp dụng và sẽ do đối tác tự thanh toán;

 • Đối tác không được làm ảnh hưởng xấu hoặc phá hoại sự vận hành bình thường của mạng lưới nơi dịch vụ vận hành;

 • Đối tác đồng ý rằng dịch vụ được cung cấp trên cơ sở nỗ lực hợp lý; 

 • Đối tác đồng ý rằng việc đối tác sử dụng dịch vụ sẽ phụ thuộc vào Chính sách Bảo mật của Công ty mà có thể được sửa đổi tại từng thời điểm.

3. Cấp giấy phép và giới hạn quyền

Công ty và các bên cấp giấy phép cho Công ty, tùy từng trường hợp, đối tác Hợp đồng này cấp cho đối tác giấy phép hạn chế, có thể hủy ngang, không độc quyền, không thể chuyển nhượng, cho cá nhân đối tác để sử dụng ứng dụng và/hoặc phần mềm vì mục đích cá nhân phụ thuộc vào các điều khoản và điều kiện của Hợp đồng. Tất cả các quyền không được nêu rõ ràng là được cấp cho đối tác sẽ vẫn thuộc về Công ty và các bên cấp giấy phép cho Công ty.

Đối tác không được: 

 • Cấp giấy phép, cấp lại giấy phép, đối tác lại, chuyển giao, chuyển nhượng, phân phối hoặc khai thác thương mại hoặc cung cấp cho bất kỳ bên thứ ba nào ứng dụng và/hoặc phần mềm dưới bất kỳ hình thức nào;

 • Sửa đổi hoặc tạo ra sản phẩm phái sinh dựa trên ứng dụng và/hoặc phần mềm; 

 • Tạo ra các “đường dẫn” internet liên kết đến ứng dụng hoặc làm nền tảng cho bất kỳ phần mềm nào trên bất kỳ máy chủ hay thiết bị không dây hay thiết bị sử dụng internet nào khác; 

 • Đảo ngược thiết kế hoặc truy cập vào phần mềm để:

  • Xây dựng một sản phẩm hoặc dịch vụ cạnh tranh,

  • Xây dựng một sản phẩm sử dụng những ý tưởng, tính năng, chức năng hoặc đồ họa tương tự như của ứng dụng và/hoặc phần mềm

  • Sao chép bất kỳ ý tưởng, tính năng, chức năng hoặc đồ họa nào của ứng dụng và/hoặc phần mềm

 • Khởi động một chương trình hoặc tập lệnh tự động, bao gồm nhưng không giới hạn, nhện web, trình thu thập web, robot web, kiến web, trình tạo chỉ mục web, chương trình tự động, virus, hoặc sâu máy tính, hoặc bất kỳ chương trình nào có thể đưa ra nhiều yêu cầu đối với máy chủ mỗi giây, hoặc làm chậm hoặc cản trở quá mức hoạt động và/hoặc hiệu suất của ứng dụng và/hoặc phần mềm

 • Sử dụng bất kỳ ứng dụng tìm kiếm/khôi phục vị trí, hoặc thiết bị hoặc quy trình thủ công hay tự động khác để khôi phục, tạo chỉ mục, hoặc đối tác bất kỳ cách nào sao chép hoặc phá hỏng cấu trúc điều hướng hoặc trình bày của các dịch vụ và nội dung của dịch vụ; 

 • Đăng tải, phân phối hoặc sao chép đối tác bất kỳ cách nào bất kỳ tài liệu có đối tác quyền nào, nhãn hiệu, hay các thông tin sở hữu khác mà không có sự chấp thuận trước của chủ sở hữu của các quyền sở hữu đó.

 • Gỡ bỏ bất kỳ thông báo về đối tác quyền, tên thương mại, hay các quyền sở hữu khác trên dịch vụ.

Đối tác có thể sử dụng phần mềm và/hoặc ứng dụng vì mục đích sử dụng cá nhân và không được dùng phần mềm và/hoặc ứng dụng để: 

 • Gửi thư rác hoặc tin nhắn đồng loạt hoặc tin nhắn tự động; 

 • Gửi hoặc lưu trữ tài liệu xâm phạm, khiêu dâm, đe dọa, bôi nhọ, hoặc trái pháp luật hoặc mang tính nguy hại, bao gồm, nhưng không giới hạn, các tài liệu có hại cho trẻ em hoặc vi phạm quyền riêng tư của bên thứ ba; 

 • Gửi tài liệu có chứa vi rút phần mềm, sâu máy tính, Trojan hoặc đoạn mã, các tập tin, tập lệnh, gián điệp hoặc chương trình máy tính độc hại; 

 • Gây cản trở hoặc phá vỡ tính toàn vẹn hoặc hiệu suất của phần mềm và/hoặc ứng dụng hoặc dữ liệu chứa trong đó; 

 • Cố gắng truy cập trái phép vào phần mềm và/hoặc ứng dụng hoặc các hệ thống hay mạng lưới liên quan của dịch vụ hoặc phần mềm; hoặc

 • Giả danh bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào hoặc mô tả sai mối quan hệ của đối tác với một cá nhân hoặc tổ chức 

 • Trốn tránh thực hiện bất kỳ hành vi nào có thể làm tổn hại đến uy tín hoặc danh tiếng của Công ty.

4. Điều khoản Thanh toán

Bất kỳ khoản phí nào mà Công ty có thể tính cho đối tác khi đối tác sử dụng dịch vụ, sẽ đến hạn thanh toán ngay lập tức và không được hoàn lại (“Phí dịch vụ”). Chính sách không hoàn lại này sẽ được áp dụng tại mọi thời điểm bất kể đối tác quyết định chấm dứt sử dụng, hay chúng tôi quyết định chấm dứt hoặc đình chỉ việc sử dụng của đối tác, hay sự gián đoạn gây ra cho dịch vụ theo kế hoạch, ngẫu nhiên hoặc cố ý hoặc bất kỳ lý do gì.

Đối tác thừa nhận rằng tổng số tiền phí mà hành khách hoặc khách hàng trả cho đối tác đã bao gồm cả phí sử dụng phần mềm mà đối tác đang thu hộ Công ty. phí sử dụng phần mềm đó có thể lên đến 25% phí được được quy định cho dịch vụ cho mỗi lần hành khách hoặc khách hàng hoàn tất một chuyến đi, sẽ do Công ty toàn quyền quyết định, tùy từng thời điểm.

Công ty có thể, theo toàn quyền quyết định của mình, đưa ra các ưu đãi khuyến mại với các đặc tính khác nhau và tỷ lệ khác nhau cho bất kỳ hành khách hoặc khách hàng nào, theo đó các ưu đãi khuyến mại này sẽ do đối tác thực hiện. Công ty có thể xác định hoặc thay đổi phí dịch vụ khi Công ty, theo toàn quyền quyết định của mình, cho là cần thiết hoặc phù hợp với hoạt động kinh doanh.

5. Thanh toán của hành khách

Hành khách hoặc khách hàng có thể chọn thanh toán cho dịch vụ đối tác tiền mặt và trong trường hợp áp dụng đối tác thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ (“Thẻ”). Trong trường hợp hành khách hoặc khách hàng chọn thanh toán cho dịch vụ đối tác Thẻ, tất cả các khoản thanh toán phải trả cho đối tác, bao gồm tiền típ (trong trường hợp áp dụng), cho dịch vụ sẽ được chuyển đến cho đối tác theo con số đã thỏa thuận. Mọi khiếu nại mà hành khách hoặc khách hàng có thể đưa ra liên quan đến dịch vụ vận tải do đối tác cung cấp sẽ được giải quyết trực tiếp giữa hành khách hoặc khách hàng và đối tác.

Công ty bảo lưu quyền tạm ngừng xử lý bất kỳ giao dịch nào mà Công ty tin tưởng hợp lý rằng giao dịch đó có thể là gian lận, bất hợp pháp hoặc liên quan đến bất kỳ hoạt động tội phạm nào hoặc trong trường hợp Công ty tin tưởng hợp lý rằng hành khách hoặc khách hàng vi phạm các điều khoản và điều kiện giữa hành khách hoặc khách hàng và Công ty. Trong trường hợp đó, đối tác sẽ không được yêu cầu Công ty phải chịu trách nhiệm về bất kỳ khoản khấu trừ, chậm trễ, tạm ngừng hoặc hủy bỏ đối với bất kỳ khoản thanh toán nào cho đối tác.

đối tác đồng ý rằng đối tác sẽ hợp tác trong bất kỳ cuộc điều tra tội phạm nào khi được yêu cầu và đồng ý hỗ trợ Công ty tuân thủ bất kỳ cuộc điều tra nội bộ, hay bất kỳ chỉ đạo nào từ cơ quan chức năng hoặc các yêu cầu của luật hiện hành hoặc các quy định áp dụng.

6. Chính Sách Huỷ Cuốc Tài xế

Khách hàng cần sự giúp đỡ của đối tác cho nhu cầu vận chuyển của họ. đối tác đồng ý rằng tỷ lệ hủy cuốc cao và/hoặc thường xuyên hoặc bỏ qua lệnh đặt xe của Khách hàng sẽ làm giảm trải nghiệm đi xe của Khách hàng; nó cũng sẽ tác động tiêu cực đến uy tín và thương hiệu của Công ty.

Mặc dù đối tác có thể hủy cuốc, việc hủy phải dựa trên những lý do được chấp nhận như quy định tại Đơn đăng ký. Việc hủy cuốc không dựa trên một trong những lý do được chấp nhận hoặc bỏ qua lệnh đặt xe (được gọi chung là “Huỷ Cuốc“) sẽ được xem xét trong việc quyết định quyền truy cập của đối tác vào ứng dụng hoặc Mạng lưới sẽ bị hạn chế tạm thời (“Thời Gian Chờ”).

Theo Chính Sách Huỷ Cuốc này, đối tác sẽ có thời gian chờ tối thiểu là 300 giây nếu đối tác huỷ cuốc 3 lần liên tiếp. Số lần Huỷ Cuốc càng nhiều Thời Gian Chờ sẽ càng lâu hơn.

 • Bộ đếm Huỷ Cuốc sẽ trở về 0 nếu đối tác không nhận được bất kỳ lệnh đặt xe nào trong khoảng thời gian 4 giờ.

 • Bộ đếm Huỷ Cuốc sẽ trở về 0 ngay khi đối tác hoàn thành một cuốc xe.

 • Bỏ qua một lệnh đặt xe sẽ được tính là một lần Huỷ Cuốc

 • Chỉ Hủy Cuốc trong các lý do được chấp nhận sẽ không được tính đến theo chính sách này.

 • Huỷ cuốc bởi Khách hàng sẽ không được xem xét theo chính sách này.

 • Huỷ Cuốc được thực hiện khi đối tác đang quá cảnh hoặc trong quá trình hoàn tất đặt chỗ sẽ không được xem xét theo chính sách này.

Công ty bảo lưu quyền thay đổi bất kỳ điều kiện nào trên đây tùy theo quyết định riêng của mình mà không cần thông báo thêm cho đối tác.

7. Thuế

Đối tác đồng ý rằng Hợp đồng này sẽ phải chịu tất cả các khoản thuế, thuế quan, phí, lệ phí và/hoặc chi phí theo quy định của pháp luật hiện hành, cho dù được ấn định dưới bất kỳ hình thức nào, có hiệu lực áp dụng và liên quan đến bất kỳ loại thuế nào có thể được áp dụng tại bất kỳ thời điểm nào trong tương lai. đối tác cũng đồng ý thêm rằng đối tác sẽ nỗ lực tối đa để thực hiện mọi yêu cầu cần thiết hoặc theo quy định của pháp luật liên quan để tạo điều kiện, hỗ trợ và/hoặc bảo vệ Công ty trong việc yêu cầu hoặc xác minh bất kỳ khoản khấu trừ thuế đầu vào, khoản bù trừ, giảm giá hoặc hoàn lại của bất kỳ khoản thuế đã nộp hoặc phải nộp nào liên quan đến dịch vụ được cung cấp theo Hợp đồng này.

8. Bảo mật

Đối tác phải bảo mật tất cả các thông tin và dữ liệu liên quan đến Công ty, các dịch vụ, sản phẩm, công việc kinh doanh, kế hoạch tiếp thị và quảng bá hoặc các hoạt động khác của Công ty và các Công ty liên kết của Công ty đã được tiết lộ Công ty hoặc đại diện của Công ty với đối tác (bất kể đối tác lời nói hay đối tác văn đối tác, trước, vào hoặc sau ngày của Hợp đồng này) hoặc đối tác có được một cách gián tiếp hoặc trực tiếp từ Công ty hoặc bất kỳ Công ty liên kết nào khác, hoặc đã được tạo ra trong quá trình thực hiện Hợp đồng này. đối tác cũng phải đảm bảo thêm rằng đối tác sẽ chỉ sử dụng các thông tin bảo mật đó để thực hiện dịch vụ, và sẽ không tiết lộ thông tin đó cho bất kỳ bên thứ ba nào hay sử dụng thông tin đó vì bất kỳ mục đích nào khác khi không có văn đối tác chấp thuận từ trước của Công ty. đối tác sẽ chỉ được phép tiết lộ thông tin đó cho các nhân viên quản lý, người lao động và đại diện cần thông tin để hoàn thành nghĩa vụ của những người đó theo Hợp đồng này.

Nghĩa vụ bảo mật nêu trên không áp dụng trong phạm vi đối tác có thể chỉ ra rằng các thông tin liên quan:

 • Đã thuộc sở hữu của Người nhận vào thời điểm tiếp nhận thông tin;

 • Trong tương lai, sẽ là hoặc sẽ trở thành, thông tin được biết đến rộng rãi mà không phải do lỗi hoặc sai sót của Người nhận;

 • Đã nhận được từ một bên thứ ba có quyền tiết lộ các thông tin đó; hoặc

 • Phải tiết lộ theo quy định pháp luật.

9. Bảo mật Thông tin Cá nhân

Đối tác đồng ý và cho phép Công ty sử dụng và xử lý thông tin cá nhân của đối tác cho các Mục đích và theo phương thức như được xác định dưới đây.

Vì mục đích của Hợp đồng này, ”Thông tin Cá nhân” có nghĩa là thông tin về đối tác mà dựa vào đó có thể xác định danh tính của đối tác, bao gồm, nhưng không giới hạn, tên, số chứng minh thư, số giấy khai sinh, số hộ chiếu, quốc tịch, địa chỉ, số điện thoại, các thông tin thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ, chủng tộc, giới tính, ngày sinh, địa chỉ thư điện tử, bất kỳ thông tin gì về đối tác mà đối tác đã cung cấp cho Công ty trong các mẫu đơn đăng ký, đơn đề nghị hoặc bất kỳ mẫu đơn tương tự nào và/hoặc bất kỳ thông tin gì về đối tác mà đã được hoặc có thể thu thập, lưu trữ, sử dụng và xử lý bởi Công ty tại từng thời điểm và bao gồm các Thông tin Cá nhân nhạy cảm như dữ liệu liên quan đến sức khỏe, tôn giáo hay tín ngưỡng tương tự khác.

Việc cung cấp các Thông tin Cá nhân của đối tác là tự nguyện. Tuy nhiên, nếu đối tác không cung cấp cho Công ty Thông tin Cá nhân của đối tác, yêu cầu sử dụng ứng dụng của đối tác có thể không hoàn tất và Công ty sẽ không thể xử lý Thông tin Cá nhân của đối tác cho các Mục đích nêu dưới đây và có thể khiến Công ty không thể cho phép đối tác sử dụng dịch vụ.

Công ty có thể sử dụng và xử lý Thông tin Cá nhân của đối tác cho việc kinh doanh và các hoạt động của Công ty, bao gồm, nhưng không giới hạn, các mục đích sau đây (“Mục đích”):

 • Để thực hiện các nghĩa vụ của Công ty đối với bất kỳ Hợp đồng nào đã ký kết với đối tác;

 • Để cung cấp cho đối tác dịch vụ theo các điều khoản và điều kiện này;

 • Để xử lý cho đối tác tham gia bất kỳ sự kiện, chương trình khuyến mãi, hoạt động, nhóm trọng điểm, các nghiên cứu, cuộc thi, chương trình khuyến mãi thăm dò ý kiến, khảo sát hoặc bất kỳ hoạt động nào khác và để liên lạc với đối tác về việc tham gia vào các sự kiện vừa nêu;

 • Để xử lý, quản lý, hoặc xác minh yêu cầu sử dụng dịch vụ của đối tác theo các điều khoản và điều kiện này, theo các chính sách của Công Ty và Bộ Quy Tắc Ứng Xử dành cho Lái Xe;

 • Để cung cấp các cập nhập cho các đối tác vận tải của Công Ty hoặc cho mục đích quản lý vận tải;

 • Để xác nhận và/hoặc xử lý các khoản thanh toán theo các điều khoản và điều kiện này;

 • Để phát triển, nâng cấp và cung cấp những công việc được yêu cầu theo các điều khoản và điều kiện trong Hợp đồng này nhằm đáp ứng nhu cầu của đối tác;

 • Để xử lý bất kỳ khoản bồi hoàn, giảm giá và/hoặc các khoản phí theo quy định của các điều khoản và điều kiện này;

 • Để tạo điều kiện hoặc cho phép bất kỳ việc kiểm tra nào có thể được yêu cầu theo các điều khoản và điều kiện này;

 • Để trả lời các khúc mắc, ý kiến và phản hồi từ đối tác;

 • Để trao đổi với đối tác về bất kỳ mục đích nào được liệt kê ở đây;

 • Để phục vụ các mục đích quản lý hành chính nội bộ như kiểm toán, phân tích dữ liệu, lưu giữ cơ sở dữ liệu;

 • Để phục vụ các mục đích phát hiện, ngăn chặn và truy tố tội phạm;

 • Để Công ty thực hiện các nghĩa vụ của Công ty theo pháp luật;

 • Để gửi cho đối tác các thông báo, đối tác tin, cập nhật, bưu phẩm, tài liệu quảng cáo, đặc quyền đặc biệt, lời chúc nhân các ngày lễ từ phía Công ty, đối tác, nhà quảng cáo và/hoặc nhà tài trợ của Công ty;

 • Để thông báo và mời đối tác tới dự các sự kiện hoặc các hoạt động do Công ty, đối tác, nhà quảng cáo và/hoặc nhà tài trợ tổ chức của Công ty;

 • Để chia sẻ Thông tin Cá nhân của đối tác với các Công ty liên kết của Công ty bao gồm các Công ty con, Công ty liên kết và/hoặc các thực thể cùng thuộc quyền kiểm soát của Công ty mẹ của tập đoàn (“Tập đoàn”) và với các đại lý, các nhà cung cấp, các nhà phát triển, quảng cáo, đối tác, Công ty sự kiện hoặc nhà tài trợ bên thứ ba của Công ty và của Tập đoàn, là những bên có thể liên hệ với đối tác vì bất kỳ lý do gì.

Nếu đối tác không đồng ý cho Công ty sử dụng thông tin cá nhân của đối tác cho bất kỳ Mục đích nào nói trên, xin vui lòng thông báo cho Công ty qua các thông tin liên hệ hỗ trợ có trong ứng dụng. Trong trường hợp có bất kỳ thay đổi nào về Thông tin Cá nhân mà đối tác đã cung cấp cho chúng tôi, ví dụ, nếu đối tác thay đổi địa chỉ thư điện tử, số điện thoại, chi tiết thanh toán hoặc nếu đối tác muốn hủy bỏ tài khoản của đối tác, xin vui lòng cập nhật thông tin của đối tác đối tác cách gửi yêu cầu tới thông tin liên hệ hỗ trợ được cung cấp trong ứng dụng.

Trong khả năng tốt nhất của mình, chúng tôi sẽ thực hiện các thay đổi đó như yêu cầu trong vòng mười bốn (14) ngày làm việc kể từ khi nhận được thông báo thay đổi.

10. Tương tác với bên thứ ba

Trong quá trình sử dụng dịch vụ, đối tác có thể, phụ thuộc vào văn đối tác chấp thuận từ trước của Công ty, trao đổi thư tín với, mua hàng hóa và/hoặc dịch vụ từ, hoặc tham gia vào các chương trình khuyến mãi của các nhà cung cấp bên thứ ba, bên quảng cáo hoặc nhà tài trợ trưng bày hàng hóa và/hoặc dịch vụ của họ thông qua dịch vụ, phần mềm và/hoặc ứng dụng. Bất kỳ hoạt động nào như vậy và bất kỳ điều khoản, điều kiện, bảo đảm hoặc cam đoan nào liên quan đến hoạt động đó, sẽ chỉ là quan hệ giữa đối tác và bên thứ ba có liên quan. Công ty và các bên cấp giấy phép của Công ty không có bất kỳ trách nhiệm pháp lý, nghĩa vụ hay trách nhiệm nào đối với bất kỳ sự trao đổi thư tín, mua đối tác, giao dịch hay quảng cáo nào giữa đối tác và bất kỳ bên thứ ba nào như vậy. Tập đoàn không chứng nhận bất kỳ ứng dụng hay trang web nào trên Internet mà được liên kết thông qua dịch vụ, ứng dụng và/hoặc phần mềm, và trong bất kỳ trường hợp nào, Công ty, các bên cấp phép của Công ty hoặc Tập đoàn không chịu trách nhiệm về bất kỳ nội dung, sản phẩm, dịch vụ nào hoặc các tài liệu khác có trên hoặc có sẵn từ các trang web hoặc các nhà cung cấp bên thứ ba. Công ty cung cấp dịch vụ cho đối tác theo các điều khoản và điều kiện này. Tuy nhiên, đối tác ghi nhận rằng, một số bên thứ ba cung cấp dịch vụ vận tải, hàng hóa và/hoặc dịch vụ có thể yêu cầu đối tác đồng ý với các điều khoản và điều kiện bổ sung hoặc các điều khoản và điều kiện khác trước khi đối tác sử dụng hoặc tiếp cận những hàng hóa hoặc dịch vụ đó, và Công ty không phải là một bên liên quan và từ chối mọi trách nhiệm và/hoặc nghĩa vụ pháp lý phát sinh từ những thỏa thuận như vậy giữa đối tác và các nhà cung cấp bên thứ ba.

Công ty có thể dựa vào quảng cáo và tiếp thị của bên thứ ba cung cấp qua dịch vụ và các cơ chế khác để phụ trợ cho dịch vụ và/hoặc để tăng doanh thu. đối tác việc đồng ý với các điều khoản và điều kiện này, đối tác đồng ý nhận các quảng cáo và tiếp thị này. Nếu không muốn nhận các quảng cáo nói trên, đối tác cần gửi thông báo đối tác văn đối tác cho chúng tôi hoặc làm theo quy trình đã được Công ty thiết lập sẵn. Công ty bảo lưu quyền tính phí cao hơn đối với đối tác hoặc từ chối cho đối tác sử dụng dịch vụ nếu đối tác lựa chọn không nhận các dịch vụ quảng cáo này. Mức phí cao hơn này, nếu áp dụng, sẽ được đăng tải trên trang web của Công ty. đối tác đồng ý và cho phép Công ty tổng hợp và công bố thông tin về đối tác và về việc đối tác sử dụng dịch vụ trên nguyên tắc ẩn danh như một phần của hồ sơ khách hàng hoặc báo cáo hoặc phân tích tương tự. đối tác đồng ý rằng đối tác có trách nhiệm thực hiện các biện pháp cẩn trọng đối với mọi hành động và tương tác của mình với bất kỳ Nhà Cung cấp dịch vụ Vận tải bên thứ ba nào, hoặc các nhà cung cấp, nhà quảng cáo và/hoặc nhà tài trợ bên thứ ba nào khác mà đối tác tương tác thông qua dịch vụ và/hoặc các tài liệu quảng cáo hoặc tiếp thị được cung cấp thông qua dịch vụ.

11. Bồi thường

Việc chấp thuận Hợp đồng này khi sử dụng dịch vụ, đối tác đồng ý rằng sẽ bảo vệ, bồi thường và đảm bảo cho Công ty, các bên cấp giấy phép cho Công ty và các tổ chức mẹ, Công ty con, Công ty liên kết, các nhân viên quản lý, giám đốc, thành viên, người lao động, luật sư và đại lý của mỗi bên kể trênsẽ không bị tổn hại từ/đối với bất kì hoặc tất cả các khiếu nại, phí tổn, thiệt hại, tổn thất, trách nhiệm và chi phí (bao gồm cả phí và phí tổn cho luật sư) phát sinh từ hoặc có liên quan đến: 

 • Việc đối tác vi phạm hoặc xâm phạm bất kỳ điều khoản nào trong Hợp đồng này hoặc bất kỳ luật hoặc quy định hiện hành nào, bao gồm bất kỳ pháp lệnh hoặc luật của nước sở tại nào, cho dù có được hay không được quy định tại Hợp đồng này; 

 • Việc đối tác xâm phạm bất kỳ quyền nào của bất kỳ bên thứ ba nào, bao gồm, nhưng không giới hạn ở hành khách trên phương tiện của đối tác hoặc phương tiện mà đối tác kiểm soát, người lái xe khác và người đi bộ do việc đối tác tương tác với bất kỳ bên thứ ba nào; 

 • Việc đối tác sử dụng (hoặc lạm dụng) ứng dụng và/hoặc phần mềm; 

 • Việc đối tác sở hữu, sử dụng hoặc việc đối tác điều khiển xe cơ giới hoặc xe khách, bao gồm việc đối tác chuyên chở hành khách hoặc khách hàng thuê dịch vụ vận tải của đối tác thông qua dịch vụ, hoặc việc đối tác vận chuyển hàng hóa của họ.

12. Miễn Trừ Trách Nhiệm

Công ty không đưa ra bất kỳ cam đoan, bảo đảm, hoặc bảo lãnh nào về độ tin cậy, kịp thời, chất lượng, sự phù hợp, tính sẵn có, tính chính xác hoặc hoàn thiện của dịch vụ, ứng dụng và/hoặc phần mềm. Công ty không cam đoan hoặc bảo đảm rằng:

 • Việc sử dụng dịch vụ, ứng dụng và/hoặc phần mềm sẽ được an toàn, kịp thời, không bị gián đoạn hoặc không có lỗi hoặc vận hành kết hợp với bất kỳ phần cứng, phần mềm, hệ thống hoặc dữ liệu nào khác, 

 • Dịch vụ sẽ đáp ứng được tất cả các yêu cầu hoặc mong đợi của đối tác, 

 • Bất kỳ dữ liệu được lưu trữ nào sẽ chính xác hay đáng tin cậy,

 • Chất lượng của bất kỳ sản phẩm, dịch vụ, thông tin nào hoặc tài liệu khác mà đối tác mua hoặc có được thông qua ứng dụng sẽ đáp ứng các yêu cầu hoặc mong đợi của đối tác, 

 • Các lỗi hoặc khiếm khuyết trong ứng dụng và/hoặc phần mềm sẽ được sửa chữa, hoặc 

 • Ứng dụng hoặc (các) máy chủ cho phép ứng dụng hoạt động sẽ không có vi rút hoặc các thành phần có hại khác, hoặc

 • Ứng dụng và/hoặc phần mềm theo dõi đối tác hoặc phương tiện được nhà cung cấp dịch vụ vận tải sử dụng. dịch vụ được cung cấp cho đối tác đúng trên cơ sở “nguyên trạng”. Tất cả các điều kiện, cam đoan và bảo đảm, cho dù được thể hiện một cách rõ ràng, ngụ ý, theo luật định hoặc theo phương thức khác, bao gồm, nhưng không giới hạn, bất kỳ bảo đảm ngầm định nào về tính thương mại, sự phù hợp với một mục đích cụ thể, hoặc không xâm phạm các quyền của bên thứ ba, theo đây được miễn trừ trách nhiệm trong phạm vi cao nhất và tối đa có thể.

Công ty không đưa ra bất kỳ cam đoan, bảo đảm, hay bảo lãnh đối với độ tin cậy, tính an toàn, kịp thời, chất lượng, sự phù hợp hay tính sẵn có của bất kỳ dịch vụ nào, bao gồm, nhưng không giới hạn, các dịch vụ vận tải của bên thứ ba có được hoặc có nguồn gốc từ các bên thứ ba thông qua việc sử dụng dịch vụ, ứng dụng và/hoặc phần mềm. đối tác thừa nhận và đồng ý rằng toàn bộ rủi ro phát sinh từ việc đối tác sử dụng dịch vụ, và bất kỳ dịch vụ của bên thứ ba nào, bao gồm, nhưng không giới hạn, các dịch vụ vận tải của bên thứ ba, là hoàn toàn thuộc về riêng đối tác và đối tác sẽ không kiện đòi Công ty dưới bất kỳ hình thức nào.

13. Chậm Trễ Do Internet

Dịch vụ, ứng dụng và/hoặc phần mềm có thể có những hạn chế, chậm trễ, và các vấn đề khác phát sinh từ việc sử dụng internet và thông tin liên lạc theo phương thức điện tử bao gồm việc thiết bị đối tác sử dụng bị lỗi, không có kết nối, nằm ngoài vùng phủ sóng, bị tắt nguồn hoặc không hoạt động. Công ty không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự chậm trễ, lỗi chuyển giao, các thiệt hại hay tổn thất phát sinh từ những vấn đề trên.

14. Giới Hạn Trách Nhiệm

Bất kỳ khiếu nại nào của đối tác đối với Công ty trong bất kỳ trường hợp nào sẽ chỉ giới hạn ở tổng tất cả các khoản thực tế đối tác đã chi trả và/hoặc sẽ đến hạn trả cho việc đối tác sử dụng dịch vụ trong thời gian xảy ra sự kiện dẫn tới các khiếu nại đó. Trong mọi trường hợp, Công ty và/hoặc các bên cấp giấy phép cho Công ty sẽ không phải chịu trách nhiệm pháp lý đối với đối tác hoặc bất cứ cá nhân, tổ chức nào về bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, mang tính trừng phạt, kinh tế, tương lai, đặc biệt, làm gương, ngẫu nhiên, hậu quả hoặc các loại tổn thất hoặc thiệt hại khác (bao gồm thương tích cá nhân, rối loạn tâm lý hay mất dữ liệu, hàng hóa, doanh thu, lợi nhuận, sử dụng sai hay bất kỳ lợi ích kinh tế nào khác). Công ty và/hoặc các bên cấp giấy phép cho Công ty sẽ không phải chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ thiệt hại, tổn thất hoặc thương tổn mà đối tác đã phải gánh chịu hoặc gây ra cho đối tác hay bất cứ cá nhân, tổ chức nào khác mà đối tác đã đặt dịch vụ cho họ, bao gồm, nhưng không giới hạn, thiệt hại, tổn thất hoặc thương tổn phát sinh từ, hoặc theo bất kỳ cách nào liên quan tới dịch vụ, ứng dụng và/hoặc phần mềm, bao gồm, nhưng không giới hạn, việc sử dụng hoặc không thể sử dụng dịch vụ, ứng dụng và/hoặc phần mềm, bất kỳ sự tin tưởng nào của đối tác về tính hoàn thiện, chính xác hoặc tồn tại của bất kỳ quảng cáo nào, hoặc là kết quả của bất kỳ mối quan hệ hay giao dịch nào giữa đối tác và bất cứ bên cung cấp, nhà quảng cáo hoặc nhà tài trợ bên thứ ba nào có quảng cáo xuất hiện trên trang web hoặc được dịch vụ, ứng dụng và/hoặc phần mềm dẫn chiếu đến, ngay cả khi Công ty và/hoặc các bên cấp giấy phép cho Công ty đã được thông báo trước về khả năng xảy ra những tổn thất này.

Công ty không và sẽ không đánh giá hay quản lý tính phù hợp, tính pháp lý, năng lực, việc di chuyển hay vị trí của bất kỳ nhà cung cấp bên thứ ba nào, bao gồm nhà quảng cáo và/hoặc nhà tài trợ và đối tác từ bỏ quyền kiện đòi và miễn trừ cho Công ty một cách rõ ràng khỏi bất kỳ và tất cả trách nhiệm, khiếu nại hoặc thiệt hại, dưới bất kỳ hình thức nào, phát sinh từ hoặc liên quan đến các nhà cung cấp bên thứ ba, bao gồm nhà quảng cáo và/hoặc nhà tài trợ.

Công ty sẽ không phải là một bên trong các tranh chấp, đàm phán giải quyết tranh chấp giữa đối tác và các nhà cung cấp bên thứ ba đó, bao gồm nhà cung cấp dịch vụ vận tải, nhà quảng cáo và/hoặc nhà tài trợ bên thứ ba. Chúng tôi không thể và sẽ không đóng bất kỳ vai trò gì trong việc quản lý các khoản thanh toán giữa đối tác và các nhà cung cấp bên thứ ba, bao gồm nhà cung cấp dịch vụ vận tải, nhà quảng cáo và/hoặc nhà tài trợ bên thứ ba. đối tác chịu hoàn toàn trách nhiệm về các quyết định mà đối tác đưa ra liên quan đến các dịch vụ và sản phẩm được chào mời tới đối tác thông qua dịch vụ, phần mềm và/hoặc ứng dụng (cùng tất quả các hệ quả của nó). đối tác rõ ràng từ bỏ quyền kiện đòi và miễn trừ cho Công ty khỏi bất kỳ và tất cả trách nhiệm, khiếu nại, kiện tụng, hay thiệt hại phát sinh từ việc sử dụng dịch vụ, phần mềm và/hoặc ứng dụng của đối tác, hoặc theo bất kỳ cách nào liên quan đến các bên thứ ba, bao gồm nhà cung cấp dịch vụ vận tải, nhà quảng cáo và/hoặc nhà tài trợ bên thứ ba đã được giới thiệu tới đối tác thông qua dịch vụ, phần mềm và/hoặc ứng dụng.

15. Thông Báo

Công ty có thể gửi thông báo dưới dạng một thông báo chung trên ứng dụng, qua thư điện tử đến địa chỉ thư điện tử của đối tác trong hồ sơ của Công ty, hoặc đối tác văn đối tác gửi đối tác thư Bảo đảm hoặc thư trả trước đến địa chỉ của đối tác trong hồ sơ của Công ty. Thông báo đó sẽ được coi là đã gửi tới đối tác sau 48 giờ kể từ lúc gửi bưu điện (nếu được gửi đối tác thư Bảo đảm hoặc thư trả trước) hoặc 1 giờ sau khi gửi (nếu gửi đối tác thư điện tử). đối tác có thể gửi thông báo cho Công ty (thông báo này sẽ được coi là đã được gửi khi Công ty nhận được thông báo) đối tác thư gửi qua bưu điện hoặc thư bảo đảm tới Công ty theo các thông tin chi tiết liên hệ như được cung cấp trong ứng dụng.

16. Chuyển Nhượng

Hợp đồng này, được tạo thành bởi các điều khoản và điều kiện được thay đổi tại từng thời điểm, sẽ không được đối tác chuyển nhượng mà không có sự chấp thuận trước đối tác văn đối tác của Công ty nhưng có thể được Công ty chuyển nhượng mà không cần sự đồng ý của đối tác. Bất kỳ hành động cố ý chuyển nhượng nào của đối tác vi phạm mục này sẽ bị coi là vô hiệu.

17. Điều Khoản Chung

Điều khoản sử dụng này sẽ được giải thích và chịu điều chỉnh bởi pháp luật Việt Nam.

Bất kỳ tranh chấp, khiếu nại hay lý do khởi kiện xuất phát từ hoặc liên quan đến Điều khoản sử dụng hoặc Dịch vụ sẽ hoàn toàn thuộc quyền xét xử của tòa án có thẩm quyền của Việt Nam theo quy định của pháp luật hiện hành.

Trong trường hợp phán quyết của Tòa án có thẩm quyền của Việt Nam không thể được thi hành tại Quốc gia Thay thế, các tranh chấp chưa được giải quyết sẽ được chuyển tới Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (“VIAC”), phù hợp với các Nguyên tắc Tố tụng Trọng tài của VIAC được sửa đổi, bổ sung tại từng thời điểm (“Các Nguyên tắc Tố tụng Trọng tài”) bởi một trọng tài do Các Bên cùng thống nhất chỉ định (“Trọng tài”). Nếu Các Bên không thể thống nhất về một Trọng tài, Chủ tịch của VIAC sẽ chỉ định Trọng tài theo đúng Các Nguyên tắc Tố tụng Trọng tài. Địa điểm tố tụng trọng tài là Việt Nam, ngôn ngữ trọng tài bằng tiếng Việt và phí Trọng tài sẽ được chia đều cho Các Bên, trừ khi Trọng tài yêu cầu phí này được chi trả theo cách khác mà Trọng tài xác định là cần thiết để điều khoản trọng tài này có thể được thi hành theo pháp luật áp dụng.

Không có bất kỳ sự liên doanh, hợp tác, thỏa thuận lao động hay quan hệ đại lý nào tồn tại giữa bạn với Công ty hay bất kỳ bên cung cấp thứ ba nào được tạo thành từ Điều khoản sử dụng này hay từ việc sử dụng Dịch vụ.

Nếu bất kỳ điều khoản nào của Điều khoản sử dụng này bị coi là không hợp lệ hoặc không có hiệu lực thi hành, thì điều khoản đó sẽ bị xóa bỏ và các điều khoản còn lại sẽ được thi hành đến mức tối đa theo luật pháp; những nội dung chưa được thỏa thuận tại Điều khoản sử dụng này thì áp dụng theo quy định pháp luật hiện hành có liên quan của Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

Đối tác chấp thuận rằng Công ty có quyền chấm dứt Điều khoản sử dụng này ngay lập tức trong trường hợp đối tác bị phát hiện đã vi phạm bất kỳ điều khoản nào đã nêu trong Điều khoản sử dụng này. Việc chấm dứt Điều khoản sử dụng này không đòi hỏi Công ty phải bồi thường, bồi hoàn hoặc

Hợp tác cùng TOT ngay hôm nay!

TOT luôn tìm kiếm những Đối tác có chung đam mê và tầm nhìn. Liên hệ với TOT ngay để cùng nhau làm chủ mệnh của mình